Aplikacija blagajne

Zajedno s pravom do kraja 2014. godine, subjekt èija prodaja za rad fizièkih osoba koje ne obavljaju djelatnost i pau¹alni poljoprivrednici nije prelazila 20.000 PLN godi¹nje nije bio obvezan evidentirati prodaju na iznosima registara. Kako su se ti zakoni promijenili? Je li blagajna u namirnicama normalna?

http://hr.healthymode.eu/najbolje-pripreme-za-izgradnju-misicne-mase/

Od 2015. godine navedeni propisi prestaju se primjenjivati na licu, baveæi se malim barovima, prostorijama s pripremljenom hranom i separeima s "fast foodom". U su¹tini obvezujuæih odredbi, isto se ne primjenjuje na subjekte koji pru¾aju usluge odr¾avanja u stacionarnim ugostiteljskim objektima. Rijeè je takoðer o onima koji sezonski pru¾aju svoje usluge. Slièno je i kod subjekata zainteresiranih za pripremu hrane za vanjske primatelje.U sustavu s promjenom propisa u 2015. godini, od danas su svi obveznici koji se bave gastronomskim uslugama apsolutno obvezni koristiti blagajnu prilikom prodaje. U ovom sluèaju, velièina prostora nije bitna, postoji li posljednji jak restoran ili sam bar, bez obzira radi li sezonski ili tijekom cijele godine. Mjesto nema vi¹e od iznosa prihoda.Treba imati na umu da je zakonodavac razmi¹ljao o razdoblju uvoðenja takvih valuta u gastronomsko podruèje. Stoga je blagajna u ugostiteljskom klubu trebala biti zakljuèena najkasnije do 1. o¾ujka 2015. godine. Do posljednjeg dana, banka je zahtijevala da bude veæ zaplijenjena, programirana, spremna na stvari i prijavljena poreznom uredu. & nbsp; U blagajni bi se takoðer trebala sjetiti instaliranog & nbsp; gastronomskog softvera, s razlièitim stopama PDV-a za proizvode iz bogatih kategorija.

U sluèaju pru¾anja ugostiteljskih usluga, ako porezni obveznik do 31. prosinca 2014. godine nije prekoraèio limit prometa (20.000 PLN, kasa je morala uæi u neposrednu djelatnost najkasnije do 1. o¾ujka 2015. godine. Meðutim, kada je porezni obveznik koji je vodio malu gastronomiju prije 1. sijeènja 2015. godine prekoraèio ogranièenje prometa koji æe biti ispu¹ten iz blagajne, nakon svega ne u prosincu, nego u studenom, fiskalni je iznos morao uæi do 1. veljaèe 2015. godine.Putovanje takoðer zaslu¾uje obvezu ulaska u blagajne u restoranima koji su otvoreni nakon 1. sijeènja 2015. godine. Pa, u tim podruèjima, potrebno je uvesti registracijsku gotovinu u procesu od 2 mjeseca od kraja mjeseca u kojem je obavljena prva ugostiteljska usluga.